Tośka

23 teksty – auto­rem jest Tośka.

Ro­sa wkoło.
Na­wet w oczach. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 19 kwietnia 2011, 22:33

Two­je uczycia...
Rzeczy o war­tości chwilowej. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 15 maja 2010, 16:26

Naj­częściej roz­piep­rza się wszys­tko tak szyb­ko jak szyb­ko się zaczęło. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 13 maja 2010, 22:42

Mo­je życie.
De­par­ta­ment rzeczy beznadziejnych. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 12 maja 2010, 14:35

Ste­tos­ko­pu do ludzkiego ser­ca nie znaj­dziesz za ro­giem, na uli­cy. Je­dynie on sam jest w sta­nie Ci go podarować. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 kwietnia 2010, 23:57

Jes­teśmy ideal­ni na pa­pie­rze,
a prze­cież życie nie na nim się toczy.. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 26 kwietnia 2010, 15:44

Mar­twiło mnie kiedy dla niego nie istnialam.
Dziś to on przes­tał is­tnieć dla mnie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 kwietnia 2010, 22:32

Niekiedy uczu­cia się za­pychają, jak sta­re odkurzacze.
I stają się bezużyteczne. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 22 kwietnia 2010, 18:04

Za­suwam ro­lety mych oczu.
I ten kocha­ny spokój. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 21 kwietnia 2010, 20:02

Marze­nia...Móc zap­ro­sić Cię na obiad, by ugo­tować spoj­rze­nia, uwędzić przy­jaźń, upiec miłość i poczęsto­wać Cię dobrem. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 19 kwietnia 2010, 21:39
Tośka

,,To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące..." Paulo Coelho

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność